Szkoła Podstawowa w Gardnie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Załatwianie spraw, skargi, wni..
MENU
Załatwianie spraw, skargi, wnioski

 

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie, 
Gardno, ul. Niepodległości 1, 
74-100 Gryfino 
lub faxem, mailem 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Pani Małgorzata Kawka zajmuje się całościową obsługą sekretariatu, dokumentacją personalną i uczniowską prowadzoną w szkole, obsługą uczniów, nauczycieli i innych petentów.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7:00 do 15:00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz  Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1500-1700. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 1500-1600. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26. W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. 

 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie